Privatpersoner och uppfödare kan i varje nummer av Brukshunden annonsera ut sina hundar till försäljning eller omplacering. 
Endast hundraser godkända av Svenska Kennelklubben får annonseras ut.

Följ stegen nedan för att enkelt lägga in din annons direkt här på hemsidan.
 

Priser

Liten max 180 tecken inkl mellanslag 250 kr
  Stor max 360 tecken inkl mellanslag 390 kr
  Bilder max 2 st 150 kr/st

1. Skriv in din text här


Tecken:


2. Välj kategori

3. Välj införande

Valpar till salu
Nr Deadline Utgivning
1 – 2015 stängd 30 jan
2 – 2015 stängd
27 mars
3 – 2015 stängd
29 maj
4 – 2015 stängd  14 aug
5 – 2015 9 sep
2 okt
6 – 2015 4 nov
27 nov
Skriv in nummer:
Avel
Fodervärd
Omplacering
Diverse
Fastigheter
 
 

Annonsen ska ha bild/bilder som mailas separat
 


4. Skicka in eventuella bilder

Ska annonsen innehålla bild/bilder så skickar du dessa via mail till redaktion@brukshunden.se 
Glöm inte att skriva vilket telefonnummer som finns med i annonsen. På detta sätt kan vi para ihop rätt text med bilden.

5. Betala din annons

Betalning göres till bankgiro 479–5571  
(Mottagaren är Rehn & Co)
Som referens- eller fakturanummer anges telefonnumret du använt i din annons. Obetalda annonser införes ej. För sent inkomna annonser införes automatiskt i påföljande nummer. Tidningen tar inte ansvar för det som står i icke redaktionell text.
 

6. Kontrollera och skicka

   

 En webbprodukt av zebramedia.se