Hög risk för skador vid hundslagsmål

Stock.adobe.com

Hög risk för skador vid hundslagsmål

En fjärdedel av hundägarna har upplevt att familjens hund blivit attackerad av en lösspringande hund med allvarliga skador som följd, visar en enkätundersökning från Agria.

En attack av en lös hund är självklart en otäck upplevelse för både hund och hundägare, och många gånger slutar det med allvarliga skador, eller i värsta fall dödsfall.

En enkätundersökning från Agria visar att 25 procent av hundägarna har upplevt hundattacker där hunden har skadats, varav 4 procent har drabbats så illa att hunden avlidit.

– Alla hundägare bär ett stort ansvar att ha sin hund under uppsikt och undvika risken för konflikter. En bra grund läggs redan under valptiden genom att låta den unga hunden träffa andra trevliga och lugna hundar. I vuxen ålder gäller det att löpande undvika och avstyra triggande situationer i vardagen, säger Patrik Olsson, hundexpert på Agria.

Länsstyrelsen har som uppgift att bevaka hundägare som brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, och utfärdar de eventuella förbud som behövs för att förebygga skador. Vid fara för andra djur kan polismyndigheten omhänderta hunden och ge hundägaren hundförbud vid risk för att händelsen upprepas.

3 tips för att undvika hundslagsmål och bitskador

• Håll din hund kopplad och låt den inte springa fram till okända hundar.
• Är en lös hund på väg att attackera din hund? Ställ dig bredbent som en sköld framför din hund och prova att skrämma bort hunden med din röst och ditt kroppsspråk. En liten hund lyfter du lugnt upp i famnen för att skydda.
• Släpp inte in hunden i rastgårdar med okända hundar utan att först ta reda på mer om hundarna.
Undersökningsföretaget Xtreme genomförde enkätundersökningen med 400 hundägare på uppdrag av Agria under 2023.