Fästingburen blodparasit hittad hos svenska hundar

Fästingburen blodparasit hittad hos svenska hundar

Hepatozoon canis heter parasiten som sprids till hundar via brun hundfästing, skriver Sveriges Lantbruksuniversitet.

Det här är en parasit som aldrig tidigare funnits i landet, men som nu konstaterats hos djur som aldrig varit utomlands.

Symtomen är feber, minskad aptit, ökad törst, enstaka kräkningar och slöhet.

Läs mer om Hepatozoon canis här