Kontakta oss

Hem Kontakta oss

Du är alltid välkommen att höra av dig till tidningens redaktion med alla dina frågor och funderingar.

Redaktion

Ansvarig utgivare

Helene Öberg

helene.oberg@brukshundklubben.se

08-505 875 00

Chefredaktör/webbredaktör

Karin Wandrell

karin@brukshunden.se

070-148 98 20

Redaktör

Mats Janson

mats@roy.agency

070-209 64 09

Annonser

Eva Linder

eva@adviser.se

076-677 05 38

Annonser

Lena Johansson

lena.johansson@adviser.se

072-401 00 89

Grafisk designer

Linn Posse

linn@roy.agency

072-050 71 67

Adresser

Svenska Brukshundklubben
Förbundskansli

Postadress:
Box 4
123 21 Farsta

Utebliven tidning
Tel: 08–505 875 20
medlem@brukshundklubben.se
Adressändring görs på www.brukshundklubben.se/minasidor

Besöksadress:
Frykdalsbacken 20, Farsta

Tel: 08–505 875 00
Telefontid: mån–fre, kl 10–12
info@brukshundklubben.se (allmänt till förbundskansliet)
www.brukshundklubben.se
Plusgiro: 477 09 03–5, SBK-förbundet
www.sbkshopen.se
(beställning av förlagsartiklar)

Annonsmaterial:
Material lämnas via print@adelivery.se