Kategori: Aktuellt

Hem Aktuellt
Inlägg
Riksdagen säger nej till rasförbud

Riksdagen säger nej till rasförbud

Riksdagen röstade nej till riksdagsledamoten Fredrik Kärrholms motion att förbjuda vissa hundraser. Svenska Kennelklubben är positiva till beslutet och stöttar lösningar som till exempel auktorisation från första kullen. Riksdagsbeslutet var i enlighet med Miljö- och jordbruksutskottets förslag till beslut. Utskottets beslutsförslag är baserat på att Statskontoret nyligen lämnat en rapport kring brister i länsstyrelsernas och...

Inlägg
Så mycket kostar det att ha hund

Så mycket kostar det att ha hund

Att ha hund är ett livslångt ekonomiskt åtagande så när du väljer valp är det viktigt att komma ihåg att det finns mer att tänka på än bara dess fysiska utseende. Även om det kan vara frestande att välja en valp enbart baserat på hur söt den är, bör man överväga alla ansvarsområden som följer...

Inlägg
Fredrik Bruno blir chef för Uppfödarservice

Fredrik Bruno blir chef för Uppfödarservice

Svenska Kennelklubben har utnämnt Fredrik Bruno till chef för den nybildade avdelningen Uppfödarservice, en sammanslagning av klubbens registrerings- och juridiska avdelningar. Fredrik Bruno är jurist och har en gedigen bakgrund inom Svenska Kennelklubben, där han tidigare arbetat med föreningsfrågor och konsumenträtt. Han har haft en central roll i genomförandet och uppföljningen av SKKs visionsarbete ”SKK...

Inlägg
När ett djur far illa

När ett djur far illa

När ett djur far illa är det Länsstyrelsen man ska vända sig till för att lämna ett klagomål om bristande djurhållning. Det är viktigt att lämna in klagomålet på rätt sätt för att Länsstyrelsen ska kunna gå vidare med ärendet. Den som är orolig över ett djurs situation uppmanas att i första hand prata med...

Inlägg
Ta barnens sorg över husdjur på allvar

Ta barnens sorg över husdjur på allvar

Många föräldrar är osäkra på hur mycket barnet ska involveras när ett husdjurs liv är på väg att ta slut. Ta barnens sorg över husdjur på allvar.Hur mycket förstår barnet om döden? Bör barnet vara närvarande vid avlivning? Och hur hjälper man bäst sitt barn att bearbeta sin sorg? I många svenska hem lever barn...

Inlägg
Unga djurägare känner stark oro för sina husdjur

Unga djurägare oroar sig mest för sina husdjur

Hela åtta av tio husdjursägare är mer eller lika orolig över sitt husdjur som för andra familjemedlemmar, enligt en undersökning. Unga djurägare mellan 18–39 år oroar sig allra mest för sina husdjur. Men är oron befogad? Att vara orolig över sitt barn är som alla vet en del i att vara förälder. Det omfattar även...

Inlägg
Se upp för påskens faror

Se upp för påskens faror

Snart är påsken här med härligt umgänge, goda bufféer, påskpynt och vackra växter. Men se upp för påskens faror i form av oskyldigt påskpynt som påskägg, fjädrar eller blommor så att de inte hamnar i hundens mun med akut veterinärbesök som följd. En vanlig typ av skada är att hunden eller katten tuggar i sig...

Inlägg
Boktips: ”Så slipper du veterinären”

Boktips: ”Så slipper du veterinären”

I mitten av april släpps veterinären Marie Jurys bok ”Så slipper du veterinären: Handbok för hundägare”: Här får hussar och mattar tips och råd om förebyggande vård för att hjälpa hunden att bibehålla god hälsa och få ett bättre liv. Det finns över en miljon hundar i Sverige och människans bästa vän har en unik...

Inlägg
Huggormarna har vaknat

Huggormarna har vaknat

Nu har huggormarna vaknat ur sin vinterdvala. Varje år drabbas ett par tusen hundar i landet av ormbett. Läs mer om hur du ska agera vid ett ormbett och vilka symtom som är viktiga att uppmärksamma. Årets tre första ormbett på hund har rapporterats till Agria från hundägare i Stockholm, Östergötland och Västerbotten. De första...

Inlägg
Nollvision för hundattacker

Nollvision för hundattacker

Reglera hundaveln så att oseriösa uppfödare kan stoppas och gör konsekvenserna mer kännbara för hundägare som inte sköter sig. Det är budskapet i en skrivelse från Svenska Kennelklubben till riksdagens Miljö- och jordbruksutskott med anledning av motion 2023/24:90 Förbud mot kamphundar. Det var också del av budskapet i SKKs remissvar angående EU-kommissionens förslag till lagstiftning...