Stor brist på hundvaccin

Bild: Adobe Ivan Kmit

Stor brist på hundvaccin

Pandemin, kriget i Ukraina och det ökade antalet hundar ligger bakom bristen på det viktiga grundvaccinet Nobivac som ges till valpar och vuxna hundar under hela deras liv. 

Veterinären Anna Norlin, på statsägda Distriktsveterinärerna som har verksamhet i hela landet, säger till Upsala Nya Tidning att det är den största bristsituation hon känner till när det gäller just hundvaccin.

Trender som påverkar tillgången till vaccin är till exempel att hundägare i dag spenderar mer pengar för att djuren ska vara friska. Hundar lever också längre samtidigt som antalet hundar har ökat, framför allt under och efter pandemin. Nobivac ges till valpar och vuxna hundar under hela deras liv. Utan vaccinet finns ökad risk för sjukdom.

– De flesta vaccinerade hundar har sannolikt ett gott skydd även om deras vaccin inte upprepas i precis rätt tid. De oskyddade, ovaccinerade individerna, som valpar, har ett gott skydd genom att en så stor del av vår vuxna hundpopulation i Sverige är vaccinerad. Skulle bristen bli långvarig kommer ju vaccinationsgraden gå ner i hundgruppen som helhet, då har vi en mer allvarlig situation. Men där är vi alltså inte i dag och enstaka djurägare behöver därför inte känna oro för just sin hund, säger Anna Norlin.