Så vill forskare förlänga livet på hundar

Stock.adobe.com

Så vill forskare förlänga livet på hundar

Forskare vid University of Washington, USA, har upptäckt ett läkemedel som kan förlänga livet på hundar. Det sägs redan ha haft effekt på möss.

Som en del av ”The Dog Aging Project” vid University of Washington har forskare upptäckt ett läkemedel, rapamycin, som kan förlänga livet på hundar med upp till två år. Större hundar har ofta en kortare livslängd än mindre. Nu vill vill forskarna ge hundar och människor mer tid tillsammans. Studien visar att möss som har behandlats med rapamycin levde upp till 30 procent längre.

Nu ska läkemedlet testas i en stor studie för att undersöka vilka effekter det kan ha på hundars hälsa och livslängd. Tanken är att låta 500 äldre hundar mellan 7–10 år, i samma storlek som en labrador, få små doser av läkemedlet i över ett år.

Vanligen används Rapamycin för att undertrycka immunreaktionen efter organtransplantationer hos människor. Effekten på livslängden hos djur var dock inte känd innan ”The Dog Aging Project” i Washington.

Forskningen skulle också kunna bidra till nya insikter om hälsoaspekter hos människor. Detta eftersom hundar ibland får liknande sjukdomar, till exempel cancer eller diabetes, och lever i samma miljö som vi.

(Källa: Nordbayern)