Regeringen vill flytta ledarhundsverksamheten

Stock.adobe.com

Regeringen vill flytta ledarhundsverksamheten

Regeringen vill att ansvaret för ledarhundsverksamheten ska flyttas från Synskadades Riksförbund, SRF, till Myndigheten för delaktighet. Det skulle innebära att man river upp en välfungerande verksamhet som utförts i över 15 år.

SRF har sedan 2006 ansvaret för ledarhundsverksamheten och myndighetsansvar när det gäller att besluta om dispositionsrätt, tilldelning och återtagande av ledarhund. Ledarhundsverksamheten innehåller också många andra delar. Det handlar bland annat om att se till att rätt ledarhund hamnar hos rätt förare, genomföra kurser för ledarhundsförare, ansvara för support i samverkan med upphandlade leverantörer och ge ledarhundsförare råd och stöd i veterinära frågor. Verksamheten innefattar även flera olika kompetensområden, varav vissa är unika i Sverige.

I juni föreslog socialdepartementet en ny lag som innebär att myndighetsutövningen och all annan verksamhet som rör ledarhundar ska föras över från SRF till en förvaltningsmyndighet. Verksamheten föreslås flyttas till den statliga Myndigheten för delaktighet, MFD.

– Vi är besvikna på regeringen som vill flytta en väl fungerande verksamhet från Synskadades Riksförbund till byråkrater på en myndighet. Det är vi som sitter på den unika expertisen och vi kommer fortsätta driva vår sak så att ledarhundsverksamheten blir kvar hos oss på SRF, säger Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Enligt regeringens planering ska en lagrådsremiss finnas klar i april och en proposition läggas fram i riksdagen i början av juni. Den nya lagen ska sedan träda i kraft redan den 1 januari 2024.

Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.