Omplaceringshund istället för valp?

Bild: Adobe murphy2008

Omplaceringshund istället för valp?

Valpboomen under corona har lett till att många hundar nu söker nytt hem. Att få en ny chans i livet fungerar bra för de flesta hundar, men kan också leda till en viss osäkerhet.

Att komma till ett nytt hem kan jämföras med att flytta till ett nytt land där alla talar ett främmande språk. Hundens vardag och vanor förändras när den måste anpassa sig efter sin nya flock. Hundar som tvingats flytta tappar automatiskt lite förtroende för människor och måste ges tid att bygga upp nya relationer. Ofta tar det mellan sex och tolv månader innan hunden ”bott in sig”.

Det första halvåret är det bästa att lägga tiden på att bygga upp en bra relation. Aktivera hunden med sådant som du vet att den tycker om. Spår- och nosarbete är till exempel jättebra övningar som visar att du litar på hundens kapacitet.

Låt hunden vara mycket med familjen, men respektera samtidigt om den vill vara i fred. Kanske visar den det genom att morra vilket du i så fall inte ska bestraffa. Morrandet är en varningssignal som hunden använder istället för att bita direkt utan varning.

Separationsångest är inte helt ovanligt och grundar sig i att en hund som blivit utslängd ur en tidigare flock inte vet om den nu kommer bli lämnad ännu en gång. Träna hunden som om den vore en valp och lämna den bara korta stunder även om den blivit lämnad ensam tidigare. Ge den gärna något hårt att tugga på och en begränsad yta. Kom ihåg att inte ömka hunden utan säg ett glatt hejdå när du går.

Om du har eller funderar på att ta dig an en omplaceringshund ska du tänka på att ge den tid att bo in sig och aldrig glömma bort att den kan bära med sig minnen. Om du har flera hundar så tänk på att ge hunden egen tid så att ni lär känna varandra och jämför den inte för mycket med dina andra hundar. Det är också viktigt att respektera att hundens beteenden ibland kan vara bristande på grund av tidigare erfarenheter och bristande tillit.

(Källa: Agria)