Terapihund ger rätt till RUT-avdrag

Bild: terapihundar.se

Terapihund ger rätt till RUT-avdrag

Nu har Kammarrätten fastslagit att insats från en social tjänstehund ger rätt till RUT-avdrag. Det gör att många fler nu kan använda sig av tjänsten och få en ökad livskvalitet.

När Anna-Karin Källenfors fick avslag på sin ansökan om RUT-avdrag efter att ha arbetat för en äldre kvinna med demens tillsammans med sin hund Rut, bestämde hon sig för att överklaga skatteverkets beslut.

I samarbetet med juristen Peter Källefors har hon drivit ärendet vidare och nu har Kammarrätten i Jönköping slagit fast att liknande insatser ska ge rätt till RUT-avdrag.

– Det här betyder att många fler kan få hjälp av en social tjänstehund utan att ekonomin ska sätta hinder i vägen, säger Anna-Karin.

I ärendet som har legat till grund för beslutet har hundteamet arbetat motiverande med en kvinna som tidigare har isolerat sig i sitt rum. Genom hundens insatser har kvinnan nu tagit sig ut på promenader, fikat och umgåtts med andra på boendet samt deltagit i sociala aktiviteter, något som vårdpersonal inte lyckats med tidigare.