Heta frågor på organisationskonferensen

Heta frågor på organisationskonferensen

Kränkningar, kommunikation och ungdomar. Det var några av ämnena som kom upp under årets organisationskonferens.

I slutet av januari hölls årets organisationskonferens i Sollentuna inför stora kongressen senare i vår. Ett sjuttiotal personer hade rest från hela landet för att vara med och diskutera. På schemat stod fyra huvudpunkter:

  • Etik & moral
  • Kommunikationsvägar
  • Marknadsföring – av organisationen
  • Ungdomar i vår organisation

Frågorna diskuterades i olika arbetsgrupper, förslagen och synpunkter därifrån samlades sedan ihop i ett gemensamt dokument.

När det gäller kommunikationen var man överens om att det behövs en central kommunikationsstrategi och ett av önskemålen var att ta fram en gemensam mall för hemsidor som lokalklubbarna ska använda för att öka igenkänningen och för att man ska kunna garantera att central information kommer ut.

De frågor som av många ansågs som lite mer kontroversiella var första och sista punkten – etik & moral respektive ungdomar i vår organisation.

Det tuffa tonläget i sociala medier och samhället i stort har tyvärr smittat av sig i våra föreningar också och många vittnar om konflikter. En del av dem går många år tillbaka i tiden och de personer som var med när det började har ibland lämnat föreningen för länge sedan. Men konflikterna kvarstår och ibland resulterar det dessvärre i kommentarer och uppförande som inte är acceptabelt. Här ska Svenska Brukshundklubben ha nolltolerans menade man vid konferensen och tryckte på vikten av att man kommunicerar klubbens kärnvärden på medlemsmöten runt om i alla lokalklubbar.

När det gäller ungdomarna i organisationen står det klart att Brukshundklubben behöver en föryngring för att överleva på lång sikt. Men hur ska vi få in fler unga? Många påpekade att det var synd att inte Sveriges Hungungdom (SHU) inte var med på konferensen så att man hade kunnat få in deras perspektiv direkt.

Här kom förslag om att ställa krav på att avsätta en ungdomspott varje år – oavsett om det finns ungdomsaktiviteter eller inte. Då finns inga argument för att säga nej om barn och unga vänder sig till klubben. Då får man helt enkelt fixa fram någon form av aktivitet.

Här fanns också goda exempel från till exempel Skellefteå där man har 200 aktiva ungdomar som samsas med de vuxna i samma stuga och på samma appellplan. Eftersom man nu har så många unga aktiva ökar dessutom chanserna att få ekonomiskt stöd för att kunna bygga en träningshall.

Kontroversiellt eller inte. Det fanns också en lättnad bland en del delegater för att frågorna äntligen kom upp på bordet så att man kan börja ta tag i dem.

AV YASEMIN BAYRAMOGLU