Testa specialsökmomenten!

Testa specialsökmomenten!

Kongressen 2017 uppdro åt förbundsstyrelsen att arbeta för att införa specialsök inom Svenska Brukshundklubben. Arbetet har kommit en bra bit på vägoch nu är det dags för fler att vara med och pröva metoderna!

För att inte konkurrera med redan existerande Nose Work började man med att låta en arbetsgrupp utreda förutsättningarna. Detta redovisades till förbundsstyrelsen i början av 2018 och i samband med kongressen i maj kunde den nya projektgruppen för specialsök dra igång sitt arbete.

– Det är viktigt att vårt prov inte blir för likt Nose Work. Vi vill inte skapa konkurrens mellan grenarna. Nose Work är utformat som en tävlingsform, medan vi valt en väg med prov som är mer tjänstehundinriktade, säger Ola Folkesson, sammankallande för specialsökgruppen.

Nu har projektgruppen just precis presenterat två olika moment, som man hoppas att klubbarna runt om i landet ska börja träna på och hjälpa till att utvärdera.

– Det ena handlar om terrängsök, att kunna söka av ett markområde. Det andra är godssök, sök av föremål. Vi har beskrivit momenten men utan att gå in på detaljnivå. Det är här vi vill ha hjälp från klubbar och aktiva med att få svar på hur de fungerar, säger Ola.

Försöksverksamhet av olika slag är tänkt att löpa hela året för att man under 2020 och 2021 ska kunna genomföra inofficiella prov. Därefter blir det att hantera synpunkter och att revidera regelverket.

Detta ska sedan godkännas av Svenska Kennelklubben innan man enligt plan ska kunna börja genomföra officiella prov 2022.

Men redan nu står det klart att intresset är stort ute i landet.

– Vi ser redan nu att efterfrågan ökar och att många tycker att det här är intressant, säger Ola.

Även om inriktningen mot tjänstehund är tydlig är tanken att specialsök ska bli en attraktiv träningsform för alla hundägare. Provet ska också bidra till avelsarbetet genom att arbetsförmågan utvärderas.

Projektgruppen har valt röd Kong Classic som träningsämne (etikett) – alltså det som hunden ska leta efter – och av det enkla skälet att det är det träningsämne som är vanligast inom tjänstehundsverksamhet med specialsök både i Sverige och internationellt.

Förutom Ola Folkesson ingår Peder Nimrodsson, Susanne Kihl, Maria Lundin, Dag Brück och Janna Myhre i projektgruppen.

TERRÄNGSÖK
Exempel på sökområden: Skogsområden, parker, tomter, annan relativt öppen yta (urban miljö?).

Frågor att besvara:

     Ska etiketten vara helt dold? I så fall, hur löser man det? Grävs den ner kan hunden gå på markförändringen.

     Ska gömman alltid vara i/på marken? Eller kan den ligga på föremål högre upp?

     Typ av område?

     Storlek på etiketten?

     Antal gömmor i ett område?

     Markeringssätt på hundarna?

     Lös hund eller i lina?

     Vallning av området?

     Ska föraren gå med in på området?

     Söktid?

     Hur ökar vi svårighetsgraden mellan olika klasser?

 

GODSSÖK
Sökobjekt: Bland annat resväskor, flyttlådor, väskor/trunkar, EU-pallar med gods på eller möbler som bord eller soffa.
Sökområdet: Öppen yta, utan väggar som avskärmar. Utomhus eller inomhus.

Frågor att besvara:

   Vilken mängd och liggtid krävs för att doftbilden ska nå ut?

   Hur svårt kan vi gömma? (Högt, lågt, djupt, förslutningsgrad i respektive klass.)

   Lös och/eller kopplad hund?

    Söktid i olika klasser?

   Avstånd mellan två gömmor?

Läs den fullständiga beskrivningen och lämna dina synpunkter här.