Svenska Brukshundklubben vidareutvecklar projektet Upp och hoppa 

Svenska Brukshundklubben vidareutvecklar projektet Upp och hoppa 

Svenska Brukshundklubben har fått ytterligare bidrag från Svenskt friluftsliv att driva vidare projektet Upp och hoppa – sund med hund. 

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2019 klar. Svenska Brukshundklubben får i år 600 000 kronor i form av projektbidrag. Bidraget ska i första hand användas till projektet Upp och hoppa med syfte att öka kunskapen om och färdigheten i att använda naturen som verktyg för ökad fysisk aktivitet för att därmed öka det fysiska och psykiska välbefinnandet hos människa och hund i samhället. 

– Under året som gått har vi startat flera instruktörsutbildningar i projektet och det känns kul att fortsätta arbetet, menar Britta Agardh som är projektledare. Suget efter Upp och hoppa är superstort och uppmärksammas både hos våra medlemmar, allmänhet och media, fortsätter hon. 

Årets fördelning av de statliga medlen till friluftslivets organisationer medför en fortsatt satsning på främst barn och unga. Friluftsorganisationerna kommer i och med årets fördelning ges möjlighet att ta ut ytterligare 10 000 tals barn på spännande aktiviteter. Med årets anslag prioriteras verksamheter vars syfte är att fördjupa samarbetet med skolorna, öka integrationen i samhället och förbättra folkhälsan genom utevistelse, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv. 

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 80 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp på 74 miljoner kronor och översökningsgraden var ca 54 %. 

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten. 

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök https://svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION 

Britta Agardh, projektledare Upp och hoppa, Svenska Brukshundklubben, 070-779 93 23, britta.agardh@brukshundklubben.se
www.brukshundklubben.se/sund-med-hund

Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se
www.svensktfriluftsliv.se 

FAKTA OM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation, specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK) och frivillig försvarsorganisation. Vi har utbildat hundar och förare sedan 1918.
Svenska Brukshundklubben har idag runt 60 000 medlemmar, närmare 300 lokala klubbar runt om i landet där vi bedriver utbildning, tävlingsverksamhet, utbildning av tjänstehundar. Avel och utveckling av våra brukshundraser arbetar medlemmar med i våra rasklubbar.
Projektet Upp och hoppa – sund med hund drivs av Svenska Brukshundklubben i samarbete med Studiefrämjandet och Sveriges hundungdom.