Vilket fästingmedel är bäst för hundar?

Bild: Adobe tatomm

Vilket fästingmedel är bäst för hundar?

Du kan skydda din hund mot fästingar med hjälp av olika medel som finns att köpa på apotek. En del är receptfria medan andra kräver recept från veterinären. 

Fästingprofylax (sätt att förebygga fästingar) kommer i form av halsband, spot-on droppar eller tabletter. Tänk på att välja preparat efter dina och din hunds omständigheter för att hitta det bästa skyddet. Fästingen blir aktiv när det är varmare än 5 °C, vilket kan innebära året runt i vissa delar av landet.

Spot-on preparat appliceras direkt på hundens hud i nacken och i vissa fall även vid svansroten om du har en stor hund. Effekten kvarstår cirka 4 veckor beroende på preparat. Det finns spot-on lösningar som är receptfria och kan köpas på apotek, andra är receptbelagda.

Fästinghalsband sätts runt hundens hals och ger full effekt efter cirka en vecka. Halsbandet ska tas av vid bad för att inte skada vattenlevande organismer i sjöar, hav och andra vattendrag. Tänk på att vissa fästinghalsband endast är för hundar och kan vara giftiga för katter. Halsbanden har effekt mellan fem och åtta månader beroende på sort. Fästinghalsband för hund är receptfria och kan köpas på apotek.

Tänk på att fästinghalsband inte är ett alternativ att rekommendera om det finns andra djur i hushållet som kan tänkas leka med hunden och bita i halsbandet, likaså om det finns småbarn som kan ta i halsbandet, stoppa halsbandet i munnen eller slicka på det. Hundar som använder halsbandet bör inte heller sova i samma säng som sin ägare och speciellt inte i samma säng som barn.

Fästingförebyggande tabletter ges direkt i hundens mun. Hur lång effekten är beror på typ av tablett och brukar variera mellan 4–12 veckor. Tabletterna är receptbelagda och skrivs ut av veterinär.

Fästingmedel för valpar. Det finns en del preparat som anses säkra att använda på hundvalpar från och med en viss ålder (sällan före 8 veckor). För många av dessa preparat gäller även att valpen ska ha uppnått en viss kroppsvikt. Det är därför mycket viktigt att läsa bipacksedeln för att se från vilken ålder och vikt preparatet kan användas.

Faktaruta:

Fästingsjukdomar och symptom

Majoriteten av fästingarna är inte smittbärare, men risken att din hund insjuknar är större ju längre tid fästingen få sitta kvar. Den vanligaste fästingburna infektionen som ger symptom på hund är Anaplasma.

Anaplasma (tidigare kallat ehrlichia)

En bakteriell infektion som främst drabbar hundar. Symtomen är trötthet, dålig aptit, ömhet och feber.

Borrelia

En bakteriesjukdom som kan infektera hundar, men som sällan ger några symtom. Ungefär 5 procent av de infekterade hundarna insjuknar.

Läs mer om borrelia hos hund

TBE

TBE orsakas av en fästing som bär på TBE-viruset och smittöverföringen sker i samband med bettet. Hundar kan infekteras med TBE-virus, men får sällan symtom. TBE förekommer i vissa områden och där rekommenderas människor att vaccinera sig, men det finns inget vaccin för djur.