Män vinner mest på att ha hund

Bild: Adobe Vasyl

Män vinner mest på att ha hund

En ny studie visar att hundar bidrar till att minska känslan av ensamhet för män och att män som lever med hundar motionerar i högre grad vilket förstås är bra för hälsan.

Den norske professorn Frode Lingaas forskarstudie om hur hundar har inflytande på människors hälsa är finansierad av Agria SKK forskningsfond, som lyfter forskning om hundar och människor som ett prioriterat område.

I studien har 50 000 kvinnor och män mellan 40–46 år, boende i norska hushåll med eller utan hund, fått svara på en enkät som berörde områden som livsstil, motion, rökning, fysisk och psykisk hälsa, men också om det finns en hund i hushållet. Syftet var att hitta samband mellan hund och mänsklig hälsa.

– I projektet har vi undersökt om hund i hushållet påverkar hundägarens hälsa och välbefinnande. Enkätsvaren visade att hundägare upplevde en positiv effekt när det gäller kontakten med andra människor och att hunden hade en positiv effekt på den egna psykiska hälsan, säger Frode Lingaas.

Studien visar stor kärlek och uppskattning till hunden bland både kvinnliga och manliga hundägare. Hundar visar sig vara dörröppnare till kontakt med andra människor och ger en bättre upplevelse av sin egen psykiska hälsa. Men bland männen i undersökningen sticker resultatet ut.

­– För män bidrar hundar till att minska känslan av ensamhet, men studien visar också ett signifikant resultat om att män som lever med hundar motionerar i högre grad, säger Frode Lingaas.

Läs hela slutrapporten här.