Vanliga värktabletter farliga för hundar

Foto: Adobe troyanphoto

Vanliga värktabletter farliga för hundar

Om din hund har ont fall inte för frestelsen att ge den en värktablett avsedd för människor eftersom de kan orsaka förgiftning. Det gäller alla tabletter som innehåller ibuprofen, acetylsalicylsyra och paracetamol.

Värktabletter är farliga för hundar och katter eftersom de bryts ner på ett annat sätt, eller inte alls, i en djurkropp. Vanliga symtom på förgiftning är kräkningar och diarré, skakningar, andningsbesvär och dreglande. Symtomen varierar beroende på vilken läkemedel djuret har fått i sig och hur mycket. 

Olämpliga läkemedel för husdjur och deras symtom

Ibuprofen

Överdos av ibuprofen orsakar oftast symtom i magtarmkanalen som kräkningar, diarré, blod i avföring, magsmärta och sår i magsäcken och tolvringertarmen (duodenum).

Giftig dos för hund:  Mer än 100 mg/kg kroppsvikt kan orsaka besvär i magtarmkanalen.

Paracetamol

För hundar kan en stor dos paracetamol orsaka symtom på förgiftning eller leverskador. Vanliga symtom på förgiftning är kräkningar, magsmärta och slöhet. Symtom på leverskada är att huden, slemhinnorna och ögonvitorna börjar gulna.

Giftig dos för hund: 75–100 mg/kg kroppsvikt.

Acetylsalicylsyra

Trots att acetylsalicylsyra tidigare användes som smärtstillande medel för djur innan det fanns värktabletter avsedda specifikt för hundar och katter, kan acetylsalicylsyra i stora mängder orsaka allvarliga besvär som skador på magslemhinnor, kräkning, diarré och tappad aptit.

Giftig dos för hund: Varierar men 450–500 mg/kg kroppsvikt kan orsaka allvarliga skador.

När ska man kontakta veterinär?

Om du vet eller misstänker att djuret har ätit värktabletter eller andra läkemedel kontakta veterinär omedelbart. Samma sak gäller om djuret visar symtom på förgiftning. Försök att ta reda på vad och hur mycket djuret har fått i sig samt hur länge sedan det var djuret åt upp medicinen. Ta gärna med läkemedelsförpackningen till veterinären.

De flesta symtom märks direkt eller inom ett par timmar, men till exempel njursvikt eller leverskador kan visa sig senare, ibland först efter några dagar eller veckor. Därför är det viktigt att kontakta veterinär om du misstänker eller vet att djuret har ätit upp någon medicin, även om det inte visar några symtom.

Tre tips för att förebygga läkemedelsförgiftning

  • Förvara alltid alla läkemedel på ett ställe som husdjuret inte kommer åt. Detta gäller även medicin avsedda för djur – speciellt smaksatta läkemedel kan vara så lockande att hunden äter upp hela förpackningen.
  • Läkemedel avsedda för människor bör aldrig ges till husdjur om inte veterinären specifikt har ordinerat det. I sådana fall bör veterinärens angivna dosering följas noggrant.
  • Om ditt husdjur har ont, kontakta veterinär och ge djuret läkemedel enligt veterinärens instruktioner.

(Källa: Agria)