Testamenterade 20 miljoner till hundforskning

Bild: Adobe Rita Kochmarjova

Testamenterade 20 miljoner till hundforskning

Skribenten och mångåriga collieägaren Birgitta Carlsson i Österåker valde att lämna större delen av sina tillgångar till Sveriges lantbruksuniversitet när hon avled 2019. Nu har en ny fond för forskning upprättats i hennes namn.

”Skriftställare Birgitta Carlssons fond” uppgår till drygt 20 miljoner kronor, och i enlighet med testamentsgivarens vilja ska fonden prioritera sjukdomar som är gemensamma för hund och människa.

Ökad kunskap om sjukdomar hos hundar kan också ge viktig information om hur många sjukdomar hos människor kan förebyggas och behandlas, eftersom människan och hunden bär på många genetiska likheter. Hundar utvecklar spontant många sjukdomar som även människor har, till exempel cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. SLU:s rektor Maria Knutson Wedel lyfter fram att det är extra välbehövligt med en donation inom detta område.

– Donationen är väldigt betydelsefull eftersom den ökar möjligheterna att göra ordentliga satsningar, som i dag är mycket svåra att finansiera, inom viktiga områden för hälsa hos djur och människa. Hennes gåva kommer att leda till nya möjligheter att förebygga och bota sjukdom.

Skriftställare Birgitta Carlssons fond

Fondens medel kommer att delas ut till forskning vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) vid SLU, och enligt Birgittas önskemål kommer sjukdomar som är gemensamma för människa och hund prioriteras, med företräde för collie-rasens sjukdomar och mentalitet. Den första utlysningen är planerad till slutet av mars 2022.