Kan hundar lukta sig till rädsla?

Bild: Adobe agneskantaruk

Kan hundar lukta sig till rädsla?

Låt aldrig en hund se att du är rädd är ett gammalt råd, men stämmer det verkligen? Ja, det finns faktiskt ett samband mellan psykiskt välbefinnande och risken att bli biten av en hund visar en brittisk studie som publicerades i British Medical Journey 2018.

Huvudförfattaren till studien, Carri Westgarth från Department of Epidemiology and Population Health vid University of Liverpool i England, undersökte om vårt psyke kan påverka exponering för hundar. I studien deltog 694 personer som fick svara på frågor om sin hälsa, sitt förhållande till hundar och om de någonsin blivit bitna av en hund.

Deltagarna fyllde också i ett frågeformulär så att forskarna kunde samla in personlighetens så kallade ”Big Five” – ​​det vill säga hur extroverta, samvetsgranna, öppna för nya upplevelser, kompatibla med andra och känslomässigt stabila de var.

Forskargruppen fann ett samband mellan hundbett och låga nivåer av känslomässig stabilitet. De som tenderade att vara oroliga, nervösa och deprimerade attackerades oftare av sina egna eller andra hundar än personer som inte uppgav dessa problem.

Forskare i en studie som genomfördes i Taiwan 2012 fann också att personer med psykiska sjukdomar löper högre risk att bli bitna av hundar. En annan studie från 2009 visar att bland barn är de med ADHD mest benägna att råka ut för hundbett.

Det brittiska forskarteamet menar att det behövs mer forskning om orsakerna bakom en ökad risk för emotionell instabilitet. Det skulle även behövas förebyggande program för att ta itu med ”vissa beteenden av olika personlighetstyper” kring hundar för att undvika framtida olyckor.