Starta hösten kärleksfullt

För mig är början på hösten något magiskt. Det är som ett nytt kapitel i livet varje gång september närmar sig. Det sitter djupt rotat sedan min barndom då jag var en av dom som ville tillbaka till skolan. Lära mig mer, skapa nya relationer och möta nya utmaningar. Jag hoppas även ni har en sådan känsla med er i kroppen när vi tar oss an andra halvan av 2019.

Inför detta önskar jag skicka med en tanke om kommunikation och relation. Allt för ofta ser jag i olika sammanhang hur man talar eller snarare skriver till varandra i fram för allt sociala medier.

I våra egna sociala medier är tonen oftast god. Dock blir jag riktigt orolig när jag ibland tar ett svep i andra forum, som på till exempel Facebook. Självklart är det så att vi måste kunna diskutera. Och visst är det så att vi måste få tycka olika. Naturligtvis måste vi också få ifrågasätta. Det är så vi utvecklas. Men om man ska komma med egna synpunkter, leverera konstruktiv kritik eller komma med andra perspektiv så kan det finnas anledning att fundera på dessa tre frågor innan man trycker på sänd.

  1. Är det nödvändigt
    Är det så att det jag tänker säga eller skriva är absolut nödvändigt? Om svaret på frågan är nej så kanske man ska låta bli.
  2. Är det genomtänkt?
    Är det jag tänker säga eller skriva genomtänkt? Vet jag om det är sant? Har jag funderat ur fler perspektiv än mitt eget? Finns det alternativa sätt att se på saken och hur kan mitt sätt ge näring åt sammanhanget och inte förgifta det i så fall?
  3. Är det kärleksfullt?
    Den tredje och kanske viktigaste frågan är om jag säger eller skriver det jag gör med omtanke och vänlighet. För visst är det så att detta borde vara grundvalen för konstruktiv kritik, att man i grunden vill hjälpa en annan person att få fler perspektiv, ytterligare information eller bara få människan att växa. Om det inte är så kanske det finns anledning att fundera på fråga 1 igen.

Jag tycker att det är otroligt häftigt att en organisation som Svenska Brukshundklubben finns. Vi är fantastiskt många medlemmar som har ett gemensamt intresse. Hunden. Även om valet av sekundärt intresse, som till exempel spår, lydnad, utbildning, avel eller tjänstehund, varierar så borde denna enskilda gemensamma nämnare göra att vi kan flytta berg! Tillsammans kan vi vara så starka! Med den tron tar jag mig an höstterminen 2019!