Anmälningar om vanvård ökar kraftigt

Anmälningar om vanvård ökar kraftigt

På bara ett år (från 2017 till 2018) ökade anmälningarna om vanvård av djur med hela 6,5 procent, enligt en sammanställning gjord av SVT Nyheter. Tyvärr ser trenden i att hålla i sig under 2019 också.

I början av augusti hade redan 8 000 anmälningar gjorts.
I de flesta fall handlar det om sällskapsdjur som far illa och anmälningarna görs i regel anonymt av en orolig granne eller släkting som ser att djuren inte har det bra.
Ofta handlar det om bristande hygien och att djuren inte tas till veterinär i tid. Och allt som oftast har det gått långt när myndigheterna kopplas in.
Med tanke på den skärpta djurskyddslagen som trädde i kraft i år kan man tänka sig att fler känner sig manade att anmäla när man anar/vet att djur far illa.