Rapportera in misstänkta biverkningar

Stock.adobe.com

Rapportera in misstänkta biverkningar

Om du misstänker att din hund har fått biverkningar av sin medicin är det viktigt att rapportera in det. Läkemedelsverket har tagit fram en film som berättar varför du ska göra det och hur du går tillväga.

Veterinärmedicinska gruppen på enheten för Läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket har nyligen tagit fram en film om biverkningsrapportering i samarbetet med tyska läkemedelsmyndigheten (The Federal Office of Consumer Protection and Food Safety).

Varje rapport om misstänkt biverkning bidrar till bättre kunskap om läkemedel. Veterinärer är skyldiga att rapportera misstänka biverkningar till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar. Samtliga rapporter med misstänkta biverkningar används för kontinuerlig övervakning av nytta och risk av läkemedel.

Se filmen här.