Djurägare oroar sig för ökade kostnader

Djurägare oroar sig för ökade kostnader

Oroliga djurägare upplever att det har blivit dyrare att äga husdjur. Samtidigt är viljan att kämpa för att kunna behålla sitt djur stor – 58 procent menar att de hellre drar ned på andra saker i hushållet än djurens utgifter.

En färsk undersökning från Agria visar att en fjärdedel av hund- och kattägarna i undersökningen är oroliga över att inte kunna betala för djurets grundläggande behov i framtiden. Om situationen förvärras kan närmare hälften av dem tänka sig att omplacera djuret hos någon familjemedlem eller vän. För hundägarna kommer alternativet avlivning på andra plats framför alternativ som att sälja eller lämna hunden till ett hundstall. Kattägarna däremot är mer öppna för att sälja katten i värsta fall.

– Jag kan förstå att det kan kännas hopplöst för de som lever med en ansträngd hushållsekonomi, men vill påminna om att många hundar och katter har hittat nya livslånga hem via hundstallet, kattstall eller hos nya ägare efter försäljning, säger Patrik Olsson, hundexpert på Agria.

Tre av fyra djurägare sätter oron för höga veterinärkostnader överst. Det är troligen också anledningen till att djurförsäkringen hamnar längst ned på listan över möjliga områden att spara in pengar på. De flesta upplever en bra täckande försäkring som en trygghet i oroliga tider. Även en enklare försäkring som täcker mindre är bättre än ingen försäkring alls.

Foder är en återkommande utgift för alla djurägare, runt 40 procent av husdjurägarna upplever att fodret är den näst mest oroande utgiften. Det är också den utgift som flest menar att de kan påverka och spara pengar på. Ett tips kan vara att gå samman och göra gemensamma inköp av större kvantiteter – kolla med grannar, vänner eller Facebookgrupper.

Undersökningen i korta drag:

  • 58 % säger sig hellre dra ned på andra saker i hushållet än djurens kostnader.
  • 74 % av alla hund- och kattägare, upplever att det har blivit dyrare. 90 % upplever att foder är den utgift som ökat mest.
  • 74 % är oroliga över att de inte kommer klara av att betala vad som krävs för att äga sin hund eller katt. Det är främst utgifter för veterinärbesök som oroar.
  • 50 % säger att de kanske inte kan behålla sin hund eller katt av ekonomiska skäl. Omplacering till en ny familj eller vänner är i så fall det mest troliga alternativet som hälften kommer att välja vid behov. Bland hundägarna kommer avlivning på andra plats.

Undersökningsföretaget Xtreme genomförde studien på uppdrag av Agria under februari 2023. I undersökningen deltog 812 hund- och kattägare.