Rapportera hundens bortgång

Bild: Adobe Delphotostock

Rapportera hundens bortgång

Svenska Kennelklubben har lanserat en ny ägarbaserad dödsfallsrapportering där du som registrerad ägare kan anmäla din hunds bortgång. På så sätt kan du bidra med viktig information till såväl framtida forskning som till avelsarbetet för bättre hälsa.

Möjligheten till dödsfallsrapportering finns i e-tjänsten Mitt SKK, Svenska Kennelklubbens nya handels- och tjänsteplattform, där du som hundägare kan logga in med mobilt bank-id för att se din hund samt även eventuellt kennelnamn och medlemskap.

Under rubriken ”Mina hundar” kan du genom funktionen ”Avliden hund” ange datum och dödsorsak. Uppgift om dödsorsak kommer inte att publiceras på individnivå, men kan längre fram komma att offentliggöras i övergripande och avidentifierade rassammanställningar.

Med mer information om vid vilken ålder och av vilken orsak hundar avlider kan forskning, utveckling av veterinärvård och strategier för avelsarbetet i respektive ras inriktas på de hälsoproblem som är av störst vikt för ett långt och friskt hundliv.