Statens veterinärmedicinska anstalt har startat ett samarbete med Svenska Blå Stjärnan och Svenska Brukshundklubben.

Foto: Adobe Stock

Nytt projekt förebygger smitta vid kris

Statens veterinärmedicinska anstalt har startat ett samarbete med Svenska Blå Stjärnan och Svenska Brukshundklubben.

Projektet får drygt 4,2 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet är att minska riskerna för spridning av infektioner och antibiotikaresistens, dels mellan djur och dels mellan djur och människor. Det ska ske genom att öka kunskapen inom organisationerna.
– Vi tror att kunskapen är ojämn hos volontärer och hundförare inom Svenska Blå Stjärnan och Svenska Brukshundklubben kring hur man förhindrar smittspridning och antibiotikaresistens. Vi hoppas att projektet ska leda till att volontärer, hundförare och även andra organisationer vi samarbetar med får en säkrare och tryggare arbetsmiljö vid insatser, säger Tanja Strand, projektledare och forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt.