Låt din hund bli blodgivare

Foto: Adobe Stock

Låt din hund bli blodgivare

För svårt sjuka eller skadade djur kan en blodtransfusion rädda liv. Det gäller inte bara vid olyckor utan även vid många andra allvarliga medicinska sjukdomar där det kan behövas blodtransfusioner eller blodprodukter som plasma.

Hundar kan lämna blod cirka 420 ml blod var tredje vecka, men oftast handlar det om 3–4 gånger per år. Vid det första besöket görs en noggrann hälsoundersökning för att se till att hunden är frisk. Den första blodgivningen sker vid ett senare besök.
Det lilla sticket i ett blodkärl på halsen motsvarar det stick man vanligen gör för att ta ett blodprov. Själva blodgivningen för en hund tar ungefär 5 minuter.  Blodet förvaras sedan i djursjukhusets blodbank fram till användningstillfället.
Det innebär inte någon hälsorisk att lämna blod. Under blodgivningsdagen och ett par dagar efteråt bör dock mycket kraftiga fysiska aktiviteter undvikas.

Vilka hundar kan bli blodgivare?

  • Hunden ska vara frisk
  • Lugnt temperament
  • 1 – 3 år gammal vid start
  • Väga minst 27 kg
  • Tikar får inte ha varit dräktiga
  • Hunden får inte ha varit utomlands

Här kan du läsa mer och skicka in en intresseanmälan för att få lämna blod.

(Källa: Evidensia)