Ny studiecirkel om krisberedskap

Foto: Eva Ladberg

Ny studiecirkel om krisberedskap

Svenska Blå Stjärnan och Studiefrämjandet har startat en ny studiecirkel, ”Krisberedskap för dig och dina sällskapsdjur”, så att fler människor och deras djur lär sig hur man klarar sig igenom en kris.

Studiecirkeln ”Krisberedskap för dig och dina sällskapsdjur” blev klar lagom till Beredskapsveckan. Till den finns bland annat en studieplan med förslag på hur en studiecirkel med tre träffar kan vara utformad. Träffarna kan både hållas fysiskt eller digitalt och tanken är att deltagarna ska lära, öva och samtala för att vara förberedda för och kunna klara sig igenom en kris tillsammans med sina husdjur.

Studieplanen finns på Studiefrämjandets hemsida. Där finns också en massa annat material samlat, som Svenska Blå Stjärnans checklistor för olika djurslag, viktig information från MSB, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt och boktips. I studieplanen finns förslag på vilket material som passar till var och en av de tre träffarna.

Gå till Studiefrämjandets hemsida för att ta del av studieplan och annat material.
Ta del av Svenska Blå Stjärnans material om krisberedskap.