Norge förbjuder avel av vissa raser

Bild: Adobe Aler

Norge förbjuder avel av vissa raser

Efter en dom i Oslo tingsrätt tillåts inte längre avel på engelsk bulldog och cavalier king charles spaniel i Norge på grund av djurskyddsskäl.

I fjol klubbade Stortinget i Norge igenom en ändring i djurskyddslagens avelsparagraf. Efter ändringen kunde även rasklubbar och den norska kennelklubben, NKK, hållas ansvariga för osund och oetisk avel. Inte bara uppfödaren skriver tidningen Djurskyddet.

Den nya formuleringen i djurskyddslagens § 25, första stycket, lyder:

”Djurhållare, uppfödare, avelsorganisationer och rasklubbar ska genom avel främja egenskaper som ger friska djur med god funktion och hälsa.”

I samband med att lagändringen trädde i kraft stämde den norska djurskyddsföreningen Dyrebeskyttelsen NKK, den norska kennelklubben, rasklubbar och uppfödare av engelsk bulldogg och cavalier king charles spaniel för brott mot avelslagen. Den 31 januari, kom domen från Olso tingsrätt som gav Dyrebeskyttelsen rätt på alla punkter.

Dyrebeskyttelsen Norge lyfter fram att domen fastslår att ”En fällande dom innebär inget förbud mot seriös uppfödning av bulldog eller cavalier, eftersom seriös och vetenskapligt baserad korsning skulle kunna vara ett bra alternativ.”

Svenska Kennelklubben anser inte att avelsförbud för en hel ras är rätt väg att gå utan förespråkar fortsatt dialog mellan uppfödare, domare, klubbar, veterinärer och myndigheter för att påverka aveln i rätt riktning. De befarar att uppfödningen istället kommer ske under okontrollerade former och att importen från valpfabriker och andelen insmugglade hundar kommer öka.

Samtidigt ser Svenska Kennelklubben domen i Norge som en tydlig signal att man måste fortsätta, och intensifiera, arbetet med att driva utvecklingen i rätt riktning, för att hundaveln ska leva upp till de normer som finns kring djurskydd i dagens samhälle.

Svenska Kennelklubben har sedan lång tid arbetat med hälsofrågor i samarbete med rasklubbar och exteriördomare med målet att få fram friskare hundar. Man har bland annat gjort det möjligt för veterinärer att rapportera operationer som utförts på grund av andningsproblem och för domare att diskvalificera en hund på grund av ohälsa vid utställning, med påföljden att hunden spärras för avel.

Svenska Kennelklubben har också tagit fram ett hälsoprogram vad gäller andning och temperaturreglering för fyra brakycefala (kortnosiga) raser samt tagit fram domaranvisningar för hur kritiker ska skrivas för brakycefala raser på utställning. Svenska Kennelklubben samverkar också med myndigheter, universitet och veterinärorganisationer kring hälsofrågor och deltar i internationellt samarbete kring hundars hälsa.