Äldre hundar är mer respekterade av flocken

Bild: Adobe SAJ

Äldre hundar är mer respekterade av flocken

Enligt en ungersk studie spelar hundens beteende och ålder en stor roll när det gäller vilken plats de får på flockens rangskala.

Dominant beteende är vanligt bland djur i det vilda. Här slåss man om begränsade resurser och utan dominans finns det ofta ingen överlevnad. Regelverket är tydligt. Husdjur som hundar behöver inte kämpa för sina liv, men kan ändå bete sig på ett liknande sätt. Forskare vid Eötvös Loránd-universitetet i Ungern har nu upptäckt att en hunds rang i en flock kan förklaras utifrån dess karaktär.

I studien fick 615 hundägare från hela världen med sammantaget 1 082 hundar svara på ett frågeformulär. Deltagarna hade minst två sällskapshundar var. Frågorna utgick från hundarnas beteende i vissa vardagssituationer, men det var även med många generella frågor som ålder och ras.

Studien visade att hundar som var utåtriktade, öppna och samvetsgranna också var de dominerande djuren i sin grupp. Å andra sidan var hundar som var särskilt älskvärda och sällskapliga mot sina ägare hierarkiskt underlägsna andra hundar i sin referensgrupp.

Men ålder spelar också roll. Äldre hundar tenderar att ligga högre i rang och är mer respekterade av andra. Många hundägare har kanske sett detta beteende i rastgården. Vissa hundar vill bevisa något för andra genom att trampa på dem eller kasta dem till marken. Så länge den här typen av bråk fortfarande är en lek, behöver du inte oroa dig. Men om en mycket dominant hund ständigt vill slåss med andra hundar kan det vara bra att ta hjälp av en utbildad hundtränare.