Hundars långtidsstress kopplad till ägarna

Foto: Adobe Leokensiro

Hundars långtidsstress kopplad till ägarna

Det finns ett samband mellan relationen till ägaren och stressnivån hos hunden enligt en studie från Linköpings universitet.

Fynden, som publicerats i tidskriften Scientific Reports, pekar dessutom på att det finns skillnader mellan olika hundraser när det gäller samband mellan hundens stress och faktorer hos ägaren.

I den aktuella studien samlade forskarna in hår från både hundar och ägare och mätte halterna av kortisol, det viktigaste stresshormonet. Forskarna var bland annat intresserade av om det finns skillnader mellan olika hundraser. Genom avel har olika hundraser selekterats fram för att passa bra för olika typer av uppgifter. I studien ingick 18 hundar av raser som är avlade för självständig jakt, som jämthund, gråhund, och tax.

En annan grupp var raser av urhundstyp som genetiskt sett ligger närmare förfadern vargen jämfört med andra raser, som shiba, basenji, och siberian husky. Totalt 24 hundar ur denna grupp deltog i studien.

– Resultaten visade att ägarens personlighet hade betydelse för jakthundarnas stressnivåer, men intressant nog inte för raserna av urhundstyp. Dessutom visade det sig att relationen mellan hunden och ägaren hade betydelse för hundens stressnivå – även om det återigen var svagare resultat för raserna av urhundstyp, säger Lina Roth, universitetslektor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, vid Linköpings universitet.

I en tidigare studie har samma forskare sett att vallhundar, som är selekterade för samarbete med människan, speglar ägarens långtidsstress. När forskarna i den nya studien dessutom la till uppgifterna om vallhundarnas relation till ägaren visade sig relationen ha betydelse även för vallhundarnas långtidsstress.

Forskarna drar slutsatsen att långtidsstressnivåer hos raserna av urhundstyp påverkas minst av ägaren och deras relation tillsammans. Jakthundarna visar tydliga associationer mellan både ägarens personlighet och deras relation tillsammans, men det är bara vallhundarna som visar på den unika synkroniseringen i långtidsstress med människan.

Läs hela artikeln om studien här ”Long term stress in dogs is related to the human–dog relationship and personality traits