Höstförkylningarna är här

Stock.adobe.com

Höstförkylningarna är här

Precis som för oss människor ökar hundförkylningarna, eller kennelhosta, på hösten och smittar lätt från hund till hund. De vanligaste symtomen är hosta, aptitlöshet och nosflöde.

Det är svårt att förebygga kennelhosta. Liksom människor utsätts även hundar ibland för smittsamma virus eller bakterier. Bästa sättet att förebygga är att undvika kontakt med andra hundar och vaccination.

Kennelhosta smittar både direkt och indirekt. På hundtäta ställen är smittrisken som störst, det gäller bland annat hundrastgårdar, hunddagis, utställningar, tävlingar med mera.

Vetenskapliga studier visar att en hund med kennelhosta inte ska träffa andra hundar eller vistas på hundtäta ställen under två veckor från det den började hosta. Det är under denna period en hund längst kan vara smittförande med parainfluensavirus typ-2 (CPiV-2) och hundens respiratoriska coronavirus (CRCoV).

De flesta hundar behöver ingen behandling, utan tillfrisknar av sig själva. En del hundar kan ha hjälp av hostdämpande mediciner. Kontakta däremot alltid veterinär om din hund får försämrat allmäntillstånd, har svårt att andas eller har ihållande feber, alternativt feber som dyker upp igen efter ett par dagar.

I Sverige vaccineras de flesta hundar mot kennelhosta i samband med sin grundvaccinering. För att få ett fortsatt skydd, bör hunden vaccineras årligen mot kennelsjuka.

Symtom på kennelhosta

  • Akut insättande hostattacker
  • Kraftig hosta
  • Ihållande och skrällande hosta
  • Kan upplevas som hunden satt i halsen
  • Intensiv hosta kan ge kväljningar och hunden kan kräkas upp slem
  • Feber kan förekomma

(Källa: Agria)