Fyra av fem inspektörer utsatta för våld och hot

Fyra av fem inspektörer utsatta för våld och hot

Att vara djurskyddsinspektör är tufft. I en undersökning gjord under våren av fackförbundet Naturvetarna svarar fyra av fem djurskyddsinspektörer att de upplever sig vara hotade i sitt arbete.

Svårigheterna ökade förra sommaren, då inspektörerna tog över en del uppgifter av polisen. Dessa arbetsuppgifter gäller huvudansvaret enligt djurskyddslagen för att transportera, förvara, sälja, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur. Det gäller också uppgifter som omfattas av tillsynslagen, tillsyn över hundar och katter.

Detta är förstås helt oacceptabelt. Och frågan är om de skärpningar av djurskyddet, som trädde i kraft i år, kommer att påverka inspektörernas situation ännu mer.