Covid sätter stopp för narkotikasökhundar

Bild: Pressbild

Covid sätter stopp för narkotikasökhundar

Tullverket har fortsatt problem med att rekrytera nya narkotikasökhundar. Pandemin har satt stopp för möjligheten att resa till uppfödare i Norge och Storbritannien för att testa hundarna och genomföra köpen.

Tullverket har istället fått vända sig till inhemska uppfödare – där de konkurrerar med Polismyndigheten, Kriminalvården och Försvarsmakten.

– Vi söker lite olika hundar, men ändå konkurrerar vi på samma marknad myndigheterna emellan, säger Martin Peterson, ansvarig för hundverksamheten på Tullverket, till TT.

Corona har också gjort att privata uppfödare, som tillbringat mer tid hemma, inte säljer sina valpar vidare i samma utsträckning som tidigare, vilket P4 Norrbotten i Sveriges Radio rapporterat om.

– Det kan väl också vara så att efterfrågan på hundar just nu gör att kennlarna kan få mer betalt än vad Tullverket erbjuder. Det är hela tiden en utbud/efterfrågan-situation, säger Martin Peterson.

Tullverket har för närvarande brist på både hundförare och hundar, men hoppas kunna fylla platserna på den utbildning som drar i gång efter nyår. Att utbilda en narkotikasökhund är en både tidskrävande och dyr process. Kraven på hunden är hårt ställda och uppåt 80 procent faller bort under utbildningens gång.

– Det är en dyr investering, en färdigutbildad narkotikasökhund kostar 250 000 till 300 000 kronor, men det är Tullverkets bästa verktyg i jakten på narkotika. Deras nosar är helt oslagbara, säger Martin Peterson.

På bilden syns Moss – Årets narkotikasökhund 2021.