Hundägare mindre deppiga under pandemin

Bild: Adobe hitdelight

Hundägare mindre deppiga under pandemin

Enligt en amerikansk undersökning har hundägare upplevt mindre psykologisk påverkan av covid-19 än personer som inte har hund.

I studien har forskarna använt pandemin för att se om hundar kan bidra till sina ägares välmående under svåra tider. En webbenkät besvarades av drygt 1 300 personer, både hundägare och potentiella hundägare.

Hundägarna upplevde sig ha större tillgång till socialt stöd och var mindre deprimerade än de potentiella hundägarna. Det tolkar forskarna som att hundägandet kan ha dämpat några av pandemins negativa, psykologiska effekter. Däremot fanns ingen skillnad i upplevd oro eller lycka.

(Källa: Vetenskapsradion)