Online-seminarium om fårvallning med hund 10 december

Foto: Mikkel Bigandt / Adobe Stock

Online-seminarium om fårvallning med hund 10 december

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid Sveriges lantbruksuniversitet arrangerar tillsammans med Svenska Djurskyddsföreningen och Compassion in World Farming ett seminarium om djurvälfärdsaspekter för vallade får vid hobbyvallning med hund.

Halvdagsseminariet via länk hålls torsdag den 10 december kl 13.00–16.30.
– Syftet med seminariet är att belysa hur träning och tävling med hund påverkar de vallade fåren, en aspekt vi på SCAW tycker är angelägen att lyfta fram, säger föreståndare Viveka Hillegaart. Vi har därför bjudit in företrädare från myndigheter, SLU och organisationer för att ge oss en inblick i hundens och fårens egenskaper, djurvälfärdsaspekter för fåren och tillhörande lagstiftning och djurskyddskontroll.

– För att komplettera bilden, så kommer olika perspektiv på vallhundsträning samt SKK:s policy om djurhantering vid vallningsträning med hund också att belysas, enligt Johan Beck-Friis, Svenska Djurskyddsföreningen, och moderator under seminariet. Jag ser fram emot en spännande avslutande diskussion med deltagare och föreläsare, och hoppas vi kan komma fram till hur man på bästa sätt tar hänsyn till fårens välmående vid hobbyvallning.

För mer information och anmälan: https://internt.slu.se/kalender-originalen/2020/12/vallning-med-hund2/