Hundar ska upptäcka covid-19

Foto: Adobe Stock

Hundar ska upptäcka covid-19

Hundar har länge hjälpt till att spåra sjukdomar som cancer, malaria och Parkinson. Nu hoppas den brittiska organisationen Medical Detection Dogs, tillsammans med Durham Univerisity och London School of Hygiene and Tropical Medicine, att de även ska kunna upptäcka personer smittade med covid-19 skriver tidningen Kurera.

Hundarna skulle i så fall kunna användas för att upptäcka smittade på till exempel flygplatser för att på så sätt kunna förhindra en andra våg av smittspridning. Målet är att hundarna ska kunna söka av vem som helst och kunna upptäcka även personer utan symtom och signalera om de behöver testas eller inte. De första sex hundarna har redan påbörjat sin träning och beräknas vara upplärda inom 6-8 veckor. Hundar kan själva inte smittas av viruset och utsätts därför inte för någon fara.