Friska djur behöver inte hålla social distans

Foto: Adobe Stock

Friska djur behöver inte hålla social distans

I New York har två katter testats positiva för det nya coronaviruset och djurägare i USA rekommenderas nu att hålla sina djur inomhus och social distansering vid rastning. I Sverige finns inga kända fall av smittade husdjur och internationellt sett har bara ett fåtal djur misstänkts vara smittade av corona.

Karl Ståhl, tillförordnad statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), säger till Dagens Nyheter att han inte ser någon anledning till att svenska sällskapsdjur ska sättas i karantän eller hålla social distans om de är friska. Sjuka djur, oavsett orsak, ska däremot inte träffa andra djur.

Eftersom det inte finns något som tyder på att djur bidrar till smittspridningen i samhället anser SVA att det heller inte finns någon anledning att börja testa djur för det nya coronaviruset i någon större skala.