Färskfoder kan innehålla sjukdomsframkallande bakterier

Att utfodra hundar med färskfoder har blivit populärt, men det finns risker. Köttråvaran i foderbutikernas frysdiskar består av slaktbiprodukter som inte har värmebehandlats och fodret innehåller ofta sjukdomsframkallande bakterier skriver Svensk Veterinärtidning. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt har undersökt om bakterierna också utsöndras med hundarnas avföring och kan utgöra en smittkälla även på det viset.

Resultaten visar att avföringen från hundar som äter färskfoder utgör en större risk för spridning av sjukdomsframkallande bakterier än annat hundbajs. Studien bekräftar att färskfoder kan utgöra en risk, inte bara för dem som äter eller hanterar fodret, utan faktiskt också för de individer som kommer i kontakt med avföringen från utfodrade hundar.