Algblomning – farligt för hunden

Bild: Adobe Lars Johansson

Algblomning – farligt för hunden

Varje år får kommer det in hundar som kort tid efter att de har badat och lekt i vatten, blivit akut sjuka. Vid en misstänkt algförgiftning kan det vara bråttom och veterinär bör uppsökas snarast.

När växtplankton massförökar sig kallas det för algblomning. Algblomning är i grunden en naturlig process, men har under åren blivit allt kraftigare och når ofta sin topp under högsommaren.

Under varma och vindstilla perioder kan vattnet bli grumligt och ett tjockt gult lager med algblomning ligga på ytan. Algerna kan ligga kvar allt ifrån timmar till veckor beroende på vädret. Vissa algblomningar består av arter som kan vara giftiga och det är dessa som är farliga för både djur och människor.

Om du misstänker att din hund blivit förgiftad av alger ska du inte vänta med att åka in till veterinären, ju tidigare behandling kan sättas in desto bättre. Behandlingen vid algförgiftning kan skilja sig från fall till fall beroende på hur kraftig förgiftningen är samt hur påverkad hunden har hunnit bli.
Kommer man direkt från badet är det vanligt att veterinären försöker framkalla kräkningar för att tömma magsäcken på alger, blodprover tas för att se om det finns någon påverkan på inre organ och hunden blir ofta inskriven för dropp och eventuell medicinering. Algförgiftning kan ge nedsatt funktion på levern varför blodprover brukar tas både vid akutbesöket samt efter ett par veckor.

Symtom på algförgiftning

  • Oro/darrningar
  • Kräkningar/diarré (eventuellt blodiga)
  • Bleka slemhinnor
  • Andningssvårigheter
  • Kramper