Trummens hundrastgård inkluderar alla

Bild: Adobe Pixel-Shot

Trummens hundrastgård inkluderar alla

Den nya hundrastgården i Växjö är utformad så att även personer som använder rullstol, elstol och rullator lätt kan ta sig dit för att rasta sina hundar.

I Trummens hundrastgård finns bland annat latriner i rätt höjd, specialanpassade grindhandtag med hävstångsfunktion som gör grindarna lätta att öppna och en sittgrupp med särskild plats för rullstolar.

Det började med att initiativtagaren Pia Hammargren, som själv är rullstolsburen, skrev ett medborgarförslag som fick avslag. Efter en artikel i tidningen fick hon ett samtal från Djurskyddet Kronoberg som sa att om hon skickade in ett nytt förslag så lovade de att hjälpa henne. Det resulterade i att styrelsen för Djurskyddet Kronoberg beslutade att bidra med 70 000 kronor till projektet om Växjö kommun ändrade sig och tillförde resterande medel så att rastgården kunde anläggas.

– Om vi ser till projektet från ren djurskyddssynpunkt så innebär det en ökad välfärd för hundar som ägs av rullstolsburna eller av personer som på grund av någon funktionsnedsättning har svårt att ge hunden nödvändig motion och rastning i frihet. Att kunna låta hunden rastas lös och kanske leka och rusa med andra hundar i en säker rastgård ger hunden en ökad livskvalitet. Att människan som har hand om hunden även får glädje och nytta av detta är givetvis ett välkommet mervärde, säger Björn Dahlén, ordförande Djurskyddet Kronoberg, till tidningen Djurskyddet.

Trummens hundrastgård

  • Det är enkelt att komma hit både med bil och om man promenerar eftersom den ligger nära en av Växjös mest omtyckta promenadstråk.
  • Staketet är extra högt samtidigt som det går ända ner i marken. Det försvårar rymningsförsök hos kreativa hundar.
  • Ingången har en sluss och handtagen är specialanpassade med hävstångsfunktion. I slussen går det att få överblick över hundrastgården och välja om man ska gå till lilla eller stora hägnet.
  • Det finns berikning i hundrastgården, som tunnel, slalom och hoppring. Dessa ligger kant i kant med gångslingan. Det gör att man enkelt kan följa sin hund från ett plant underlag.
  • Både lilla och stora hägnet har sittplatser och hårt underlag för gångslingan.
  • Sittplatsen i stora hägnet är specialanpassad med inkluderande platser för de med rullstol. Så kallade vanliga sittplatser har ofta ben och underreden i vägen för rullstolar/elscootrar vilket gör att personer med hjälpmedel ofta får sitta vid sidan av vid många av det offentliga rummets sittplatser.
  • Hundlatrinerna är nersänkta och står inte halvvägs inne på en mjuk gräsmatta utan går att nå även om man använder rullstol/elstol.

Läs mer i Trummens Facebookgrupp här