Staffordshire bullterrier erbjuds mentalindex

Foto: Måns Engelbrektsson

Staffordshire bullterrier erbjuds mentalindex

tStaffordshire bullterrier är nästa hundras på tur att erbjudas ett mentalindex av Svenska Kennelklubben. Syftet är att hjälpa uppfödare att bättre kunna förutsäga nedärvning av mentala egenskaper.

Ett mentalindex innehåller samlade data från hundens släktingar. Det ger en tydligare bild av vilka mentala egenskaper som en hund kan förväntas nedärva till sina avkommor. Indexet är utvecklat av Svenska Kennelklubben i samarbete med Erling Strandberg, professor i husdjursgenetik vid Sveriges Lantbruksuniversitet. För att en hundras ska vara aktuell för ett mentalindex krävs att minst 500 individer av hundrasen har genomfört mentalbeskrivningar.

– Hundars beteende beror både på arv och miljö. Det är en komplicerande faktor när uppfödaren vill säkerställa att avkommorna får just de mentala egenskaper som uppfödaren eftersträvar. Då är ett mentalindex ett bra redskap. Det hjälper både den enskilde uppfödaren och rasklubben att sätta upp mål och strategier för aveln, säger Helena Frögéli, agronom och expert på hundars mentalitet vid Svenska Kennelklubbens avdelning Avel och hälsa.

Mentalindex baserar sig antingen på Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund (BPH), utvecklat av Svenska Kennelklubben, eller på Mentalbeskrivning Hund (MH). MH riktar sig främst mot brukshundar och hanteras av Svenska Brukshundklubben, den största specialklubben inom SKK. För att ett mentalindex ska bli verklighet måste dock även den berörda hundrasklubben vara villig att ta på sig det extra arbete som ett mentalindex innebär.

– Sedan 90-talet har vi haft en väldigt aktiv uppfödarkår som låtit mentalbeskriva sina hundar flitigt, trots att det inte har varit ett krav för valpregistrering. Det är en av de första raserna att nå 500 BPH-beskrivna hundar. Vi har sedan dess uppvaktat SKK om att få använda våra siffror på ett mer aktivt sätt. Nu fick vi en öppning och det känns jätteskoj, säger Emma Josefsson, Svenska Staffordshire Bull Terrierklubben, som är ansvarig för implementeringen av mentalindexet.

Bildtext: Staffordshire bullterriervalpen Alice fem månader.