Kontakt

Tidningens redaktion:

Adress: Brukshunden c/o Rehn & Co,
Nordenskiöldsgatan 13, 211 19 Malmö
Telefon: 040-611 90 11
Telefax: 040-23 70 55
E-post: redaktion@brukshunden.se
Produktion: Rehn & Co

Chefredaktör: Jeanette Forssman
jeanette@brukshunden.se

Annonser:
Jeanette Forssman, 0705-79 54 45
jeanette@brukshunden.se

Tidningens utgivare:
BRUKSHUNDEN är medlemstidning för
Svenska Brukshundklubben – SBK-förbundet
(frivillig försvarsorganisation, medlems-
organisation i Svenska Kennelklubben
samt Studiefrämjandet).

BRUKSHUNDEN är medlem i Sveriges
Tidskrifter och eftertryck, eller annan form
av spridning, av text och bilder är förbjudet
utan överenskommelse med redaktionen.
Brukshunden ansvarar ej för insänt,
icke beställt material.

Ansvarig utgivare: Therese Palm
therese.palm@brukshundklubben.se 

Aktuell medlemssiffra SBK:
69 632 (2012)
TS Fackpressupplaga:
47 800 ex. (2017)
ISSN-nummer: 0345-1771

Svenska Brukshundklubben
Centralt kansli:

Postadress:
Svenska Brukshundklubben,
Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress:
Fryksdalsbacken 20, Farsta

Telefon växel: 08-505 875 00
Telefontid: Mån-fre kl 10-12
Fax: 08-505 875 99

E-post:
info@brukshundklubben.se
(allmänt till SBK-kansliet)
kundservice@sbkshopen.se
(beställn. av förlagsartiklar)

Förbundets hemsida:
www.brukshundklubben.se

Plusgiro:
19 69 52-6, SBK-förbundet

 


 

SAKNAD TIDNING/
ADRESSÄNDRING:

Tel: 08-505 875 20
inga-lill.tollstam@brukshundklubben.se