VOOV hjälper våldsutsatta och deras djur

Foto: Adobe Stock

VOOV hjälper våldsutsatta och deras djur

Sedan två år tillbaka har Sveland Djurförsäkringar ett samarbete med den ideella organisationen VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) som hjälper våldsutsatta att ta sig till skyddat boende genom att ta hand om deras husdjur. Nu förlängs samarbetet mellan Sveland och VOOV ytterligare minst tre år.

Många skyddade boenden i Sverige tillåter inte husdjur, vilket leder till att många som utsätts för våld stannar kvar i en skadlig relation för att skydda sina djur. VOOV:s arbete går därför ut på att erbjuda en trygg plats för djur i tillfälliga jourhem för att underlätta för våldsutsatta människor att ta sig till skyddade boenden.

Organisationens arbete räddar både djur- och människoliv. Studier visar nämligen att våld i nära relationer och våld mot djur ofta hänger ihop. Djur används som påtryckning för att kontrollera eller straffa partnern och eventuella barn. De djur som lämnas kvar riskerar att misshandlas eller dödas av den våldsamma partnern.

VOOV placerar allt från hundar och katter till smådjur som kaniner och burfåglar på jourhem. Ett kontrakt skrivs på förhand och vanligtvis bor djuret där i några månader innan det lämnas tillbaka den våldsutsatta personen.

– Vi på Sveland vet vilken stor betydelse djuren har i många människors liv och vi vill därför ta socialt ansvar för att på olika sätt bidra till ett hållbart djurägande och ökat välmående hos djuren. Genom att stötta VOOV:s verksamhet kan vi göra skillnad direkt för våldsutsatta personer och deras djur, men även hjälpa till att lyfta dessa viktiga frågor i ett större samhällsperspektiv, säger Christine Ehrlander, hållbarhetschef på Sveland Djurförsäkringar.