Vi ska skiljas – vad händer med hunden?

Bild: Adobe absolutimages

Vi ska skiljas – vad händer med hunden?

En skilsmässa drabbar alla familjemedlemmar. Det gäller inte minst våra husdjur som i värsta fall behöver omplaceras, får flytta mellan olika boenden och förlorar den dagliga kontakten med människor som de älskar. Vad är bäst för djuret och hur undviker man tvister om djuret vid en bodelning? 

Av Sveriges drygt en miljon hundar råkar runt 2 000 varje år ut för att deras familjer splittras och går skilda vägar. Vad är bäst för hunden – ”delad vårdnad”, följa med en av parterna eller i värsta fall att omplaceras i ett nytt hem?

– Djur är helt beroende av sina ägare och därför måste vi människor ta fullt ansvar för att hitta den bästa lösningen för djuret, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef sällskapsdjur, Agria Djurförsäkring.

Advokat Frida Treschow menar att det är ganska vanligt att makarna blir osams om vad som ska hända med djuren vid skilsmässor, men eftersom det finns tydliga regler om hur egendom ska fördelas vid en bodelning är det ovanligt att det blir en tvist som leder hela vägen till domstol.

– Djur är i juridisk mening lösegendom, det är alltså ingen skillnad på en hund, en möbel eller en bil. Vid en bodelning betraktas djuret som annan lös egendom om inte något annat avtalats tidigare, säger Frida Treschow.

Huvudregeln är att den som är ägare till djuret har rätt att begära att få djuret på sin lott vid bodelning. Värdet av djuret kommer då räknas av från djurägarens lott. Om man tar med ett djur in i ett äktenskap ska det ekonomiska värdet av djuret delas lika, inte djuret i sig. Om man har köpt djuret tillsammans eller har haft djuret ihop är det klokt att skriva ett äktenskapsförord där det framgår att båda makarna äger djuret, även om bara den ena undertecknade köpeavtalet. På så sätt får inte den som står som registrerad ägare automatiskt djuret.

Om makarna inte kan komma överens kan de begära att det utses en bodelningsförrättare som i sin tur kan avgöra vem som har mest rätt till djuret. Det kan inte bli någon vårdnadstvist om ett djur i juridisk mening eftersom vårdnadstvister endast avser barn. Däremot kan makarna själva komma överens om exempelvis delad vårdnad med växelvist boende.

– Det är bra att avtala i förväg vad som ska gälla för djuren vid en eventuell skilsmässa. Genom ett äktenskapsförord kan man helt undanta djuren från en bodelning, säger Frida Treschow.

Hundcoachen Fredrik Steens övergripande råd är att alltid utgå ifrån vad som passar just din hund bäst.

– Jag har sett att många hundar berikas av att bo i två hem om båda parter tar väl hand om den. Under ”hundveckan” får den ofta extra mycket uppmärksamhet och lite olika rutiner klarar den själv att anpassa sig till. Däremot är det viktigt att läsa av hunden, verkar den nedstämd? Då kan det vara så att den påverkas negativt och upplägget måste ändras.

Om enbart husse eller matte flyttar och hunden bor kvar hos den ena parten kanske den andra vill hälsa på emellanåt.

– Men om hunden blir stressad av besök då och då kan det vara bättre att bryta helt, säger Fredrik Steen.

Fakta om skilsmässor:

  • Oktober är den månad på året då flest par väljer att skilja sig.
  • Under 2020 skiljde sig 25 619 par.
  • Under 2020 fanns det hundar i 15 procent av hushållen.
  • Samma juridiska regler gäller för alla typer av djur.
  • Trygga djurens framtid med ett äktenskapsförord.