Vi går mest till veterinären

Foto: Adobe Illike

Vi går mest till veterinären

Har du varit hos veterinären med din hund nyligen? Statistik från Agria Djurförsäkring visar att de som besöker veterinären mest är valpar, äldre hundar, storstadshundar och hundraser med hälsoproblem. 

Totalt ökade antalet veterinärvårdsbesök för hundar med mer än 12 procent under förra året. Men fler djurägare skulle kunna använda sig av djurens sjukvårdsupplysning, digital veterinärvårdsrådgivning, istället för att åka direkt till en fysisk klinik eftersom det sparar både tid och pengar. På så sätt går det att få en första bedömning av enklare skador, medan hundar med större behov av vård får hjälp att boka in det fysiska veterinärvårdsbesöket om djuret behöver åka till en klinik. Bokning kan ske via appen Agria Vårdguide som kan laddas ner på Google Play och App Store.

De vanligaste besökarna hos veterinären är:

  • Valpar, valpar och valpar

Redan under det första levnadsåret besöker var tredje valp veterinären. De vanligaste diagnoserna hos valpen är ofta enklare åkommor som hälta, kräkningar och diarré, men också öroninflammation och problem med mjölktänderna. Den här typen av enklare åkommor kan oftast få hjälp via digital veterinärvårdsrådgivning. Vid behov av mer vård slussas hunden vidare till en fysisk klinik.

  • Äldre hundar

Precis som hos människor ökar risken för ohälsa bland hundar med stigande ålder. Hela 85 procent av de tioåriga hundarna drabbas av nedsatt hälsa och sjukdomar i den grad att de behöver söka veterinärvård.

  • Hundar i större städer

Närheten till djursjukvården avgör hur ofta hunden får vård. Storstadsbor bokar in allra flest veterinärvårdsbesök, medan djur i Norrland och mellanstora städer som bor längre från en veterinärvårdsklinik eller ambulerande veterinär mer sällan tar hjälp för att vårda sitt djur vid sjukdom eller skada. Här finns möjlighet för fler djurägare med använda sig av digital veterinärvårdrådgivning som en första bedömning.

  • Hundraser med återkommande hälsoproblem

Vissa hundraser är mer drabbade av rasspecifika hälsoproblem som gör att de behöver djursjukvård oftare. Det handlar om exempelvis irländsk varghund, grand danois, rottweiler, fransk bulldogg och andra plattnosade hundraser. Dessa raser har en högre försäkringspremie som balanserar antalet veterinärvårdsbesök under försäkringsåret. Friskare hundraser har en lägre försäkringspremie.