Varg blev hund i öst och väst

Pressbild

Varg blev hund i öst och väst

Dagens hundar härstammar från två olika vargpopulationer som tämjdes i östra eller centrala Asien. Det har forskare kommit fram till efter att ha analyserat dna från förhistoriska vargar på norra halvklotet. 

Hundar med afrikanskt och europeiskt ursprung har dessutom ett visst arv från förhistoriska vargar i Mellanöstern i sitt dna enligt studien som publiceras i Nature.

– Eftersom vi kan följa evolutionen över tid genom att analysera förhistoriskt dna kan vi se vargens och hundens gemensamma historia, säger Love Dalén, professor i paleogenetik vid Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms universitet.

Tidigare studier har visat att vargar tämjdes för mellan 14 000–35 000 år sedan, möjligtvis ännu tidigare. I denna studie har forskarna börjat ringa in var det kan ha skett, och om det skett på flera ställen. Genom att analysera dna i 72 förhistoriska vargar från upp till 100 000 år gamla fynd över hela norra halvklotet – Europa, Sibirien och Nordamerika – såg forskarna att hundar är närmast släkt med tidiga vargar i östra Asien, vilket pekar på att det troligen var där som domesticeringen skedde.

Ett visst släktskap syns också mellan vargar i västra Eurasien och både afrikanska och europiska hundar. Det kan förklaras av två olika scenarion. Antingen har vargar blivit tämjda även i närheten av mellanöstern, eller så har hundar i den här delen av världen blandats med vargar så att hundarnas avkommor fått tillskott från lokala vargars dna på detta sätt.

Forskargruppen leddes av svenska forskare vid både The Francis Crick Institute i London och Centrum för paleogenetik, som är en gemensam satsning mellan Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms universitet