Välskötta hundar lever längre

Bild: Adobe anya_titanya

Välskötta hundar lever längre

Forskning visar att hundar som hålls välmusklade och utfodras så att de slipper övervikt lever flera år längre än genomsnittet.   

I studien, genomförd av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med brittiska och schweiziska kolleger, konstateras att bibehållen muskelmassa i kombination med en låg ökning av fettmassan med ökad ålder är relaterat till ett långt friskt liv hos labradorer.

För att få behålla din hund i livet under lång tid ska du som ägare med andra ord se till att den inte blir överviktig, ge den bra foder och se till att den hålls vältränad.

Den genomsnittliga livslängden hos labrador retriever är ungefär 12 år. I studien har man jämfört en grupp om 39 labradorer med tre kontrollgrupper från tidigare studier av samma ras. Studien påbörjades 2004 och avslutades i september 2015 då den sista hunden i gruppen uppnådde den aktningsvärda åldern 17,9 år.

Hundarna i studien utfodrades med bra foder och hölls i lagom hull och de fick relevant vård, omvårdnad och skötsel. Dessa hundar levde längre än hundarna i kontrollgrupperna. Nästan 90 procent uppnådde 12 års ålder, jämfört med 30 procent av hundarna i kontrollgrupperna. Dessutom blev 28 procent av dem mer än 15,6 år gamla, vilket bedöms som mycket långlivat.

(Källa Agria)