Vad säger hjärnstorleken om intelligensen?

Stock.adobe.com

Vad säger hjärnstorleken om intelligensen?

I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Organic Evolution har forskare undersökt storleken på hjärnan jämfört med kroppsstorleken bland olika hundraser.

Border collie anses ofta vara världens smartaste hund. Den är nästan dubbelt så stor som sällskapshunden king charles spaniel. Ändå har de nästan lika stora hjärnor. Studien visar också att många små hundar har väldigt stora hjärnor i förhållande till sina kroppar. Vad betyder det egentligen?

– Det är en väldigt intressant fråga som forskare har arbetat med länge. Det beror förmodligen på att människor känner sig väldigt intelligenta jämfört med andra djur, säger evolutionsbiologen Kjetil Lysne Voje, docent vid Naturhistoriska museet i Oslo, till forskning.no.

Men många djur har större hjärnor än oss. Så hur relaterar hjärnstorlek till intelligens?

– De flesta djurgrupper har ett starkt samband mellan kroppsstorlek och hjärnstorlek. En större kropp har en större yta. Det innebär att fler nerver ska organiseras från vilka hjärnan får information. För att bearbeta all information behöver ett stort djur också en stor hjärna.

Forskarna fann att när människor började tämja vargar, och de förvandlades till hundar, fick de mindre hjärnor. Vardagen blev lättare och mindre farlig. Men de fann också att moderna hundraser har fått tillbaka större hjärnor. Det finns i dagsläget ingen bra förklaring till detta, men det skulle kunna bero på all träning och allt vi förväntar oss att våra hundar ska kunna som gör att de behöver större hjärnor.

– Det är värt att komma ihåg att djurhjärnor är organ som har formats genom naturligt urval under miljontals år för att möta de utmaningar som arten upplever. Intelligens är inte nödvändigtvis direkt jämförbar från en art till en annan. Det en människa behöver för att föra sin art vidare till nästa generation är inte samma sak som det en hund behöver.

(Källa: forskning.no)