Vaccinera mot kennelhosta

Bild: Adobe Ipictures

Vaccinera mot kennelhosta

Kennelhosta är ett samlingsnamn för olika smittsamma virus som orsakar luftvägssymtom. Plötslig, kraftig hosta där hunden hostar tills de kväljer eller kräks är det vanligaste symtomet. 

Kennelhosta smittar via luften hundar emellan, både via direktkontakt och indirekt. Alltså både via nos-mot-nos och vid nysning/hosta samt när hundar delar leksaker, vattenskålar med mera. På hundtäta ställen är smittrisken som störst, det gäller bland annat hundrastgårdar, hunddagis, utställningar, tävlingar med mera.

En hund med kennelhosta eller misstänkt kennelhosta bör inte träffa andra hundar eftersom kennelhosta är en väldigt smittsam sjukdom. Det finns vetenskapliga studier som visar på att en hund med kennelhosta inte ska träffa andra hundar eller vistas på hundtäta ställen under två veckor från det den började hosta.

En drabbad hund kan hosta längre än två veckor. Om hunden har feber eller nedsatt allmäntillstånd även efter två veckor, rekommenderas att följa samma riktlinjer som ovan till det hunden mår bättre igen.

De allra flesta hundar behöver inte behandlas, utan tillfrisknar av sig själva. En del hundar kan hjälpas med hostdämpande mediciner. Kontakta däremot veterinär om din hund får försämrat allmäntillstånd, har svårt att andas eller har ihållande feber, alternativt feber som dyker upp igen efter ett par dagar.

Det finns vaccin mot tre av de smittämnen som kan orsaka kennelhosta – parainfluensa, adenovirus och Bordetella bronchiseptica. Vaccinen skyddar inte helt mot infektion men vaccinerade individer får oftast mildare symtom än ovaccinerade. Vaccinera hunden första gången som valp och följ sedan upp med årliga vaccinationer.

(Källa: Agria/Evidensia)