Urinprov avslöjar cancer tidigt

Stock.adobe.com

Urinprov avslöjar cancer tidigt

Cancer är vanligt bland hundar, och studier har visat att nästan hälften av alla hundar över tio års ålder utvecklar någon form av cancer. Därför är tidig upptäckt av stor betydelse för hundägare oavsett ras. Ett nytt urinprov kan avslöja cancer tidigt.

Ett forskarteam vid Virginia Tech, inklusive experter från College of Engineering och College of Agriculture and Life Sciences, har utnyttjat Raman-spektroskopi för att analysera urinprover. De upptäckte att hundar med cancer uppvisar ett unikt ”fingeravtryck” i sina urinprover, vilket kan användas för att upptäcka sjukdomen.

Med urintestet går det att få en preliminär uppfattning om en hund har cancermarkörer på bara några minuter. Enligt Ryan Senger, biträdande professor vid Department of Biological Systems Engineering, visade testet rätt mer än 90 procent av gångerna när det gällde att skilja på prover från hundar med och utan cancer. Traditionella blodtester har en träffsäkerhet på omkring 60 procent.

Urintestet skulle också kunna utföras på egen hand hemma, vilket skulle göra det möjligt för hundägare att regelbundet screena sina hundar för en lägre kostnad.

Forskningsteamet hoppas kunna använda denna teknik för att inte bara upptäcka cancer hos hundar, utan också för att utvärdera hur hundar svarar på behandling och övervaka återkommande tumörer och cancer.