Unik högskoleutbildning för hundar

Foto: Adobe Stock

Unik högskoleutbildning för hundar

I höst startar nya ingenjörs- och teknikerutbildningar på Bergsskolan i Filipstad, men de hundra studenterna kommer också att få en unik möjlighet att utbilda sig till hundförare parallellt med studierna enligt SVT. Den nya utbildningen är ett samarbete mellan Bergsskolan och Hundcampus i Hällefors och tanken är att utbilda ämneskunniga hundförare för specialsök efter till exempel mineraler, gasläckor och miljögifter. Utbildningen kommer att ske på Hundcampus i Hällefors där en innovativ tränings- och testmiljö har byggts upp. En förhoppning är att de nyutbildade hundförarna och hundarna bland annat kommer att kunna hitta svårfunna värdefulla mineraler i framtiden.